Đỗ Thanh Tuyền(Melly Do , Do Thanh Tuyen)写真资料详细播报合集

Đỗ Thanh Tuyền(Melly Do , Do Thanh Tuyen)个人资料

 • 诞 辰:1995-02-27
 • 星 座:双鱼座
 • 个 头:164
 • 重 量:46 KG
 • 出 生:越南 胡志明市
 • 工 作:DJ、模特
 • 爱 好:夜店
 • Đỗ Thanh Tuyền(Melly Do , Do Thanh Tuyen)简介

  Melly Do,本名Đỗ Thanh Tuyền,越南美女DJ、模特,在胡志明市有稳定的演出机会,经常在夜店打碟,私下也会兼职模特。

  Đỗ Thanh Tuyền(Melly Do , Do Thanh Tuyen)写真图片

  Đỗ Thanh Tuyền(Melly Do , Do Thanh Tuyen)写真资料详细播报合集

   

  Đỗ Thanh Tuyền(Melly Do , Do Thanh Tuyen)写真资料详细播报合集

   

  Đỗ Thanh Tuyền(Melly Do , Do Thanh Tuyen)写真资料详细播报合集

  Melly Do,本名Đỗ Thanh Tuyền,越南95后美女DJ、模特,本组图片来自她的FB相册。